Segregering uten vond vilje (og agentbasert modellering)

Hvorfor har det seg slik at forskjellige grupper i samfunnet har en tendens til å samle seg i samme geografiske områder? Thomas C. Schelling kom med en teori om individuell motivasjon, som innebærer at man får segregering uten vond vilje, rasisme e.l. Dersom folk misliker å være en lokal minoritet, vil man få delte samfunn uten at noen hverken har planlagt eller ønsket dette.

One might even be tempted to suppose that some ‘unseen hand’ separates people in a manner that, though foreseen and intended by no one, corresponds to some consensus or collective preference or popular will (Schelling, 1971).

Agentbasert modellering

Agentbasert modellering (ABM, på engelsk agent-based modelling), er en metode vi kan bruke for å teste denne type teorier. ABM er en form for simulering, der man kan programmere adferden til svært mange agenter, for å observere hvilke konsekvenser denne adferden vil ha på makronivå. Agentene er mikronivået, og denne tilnærmingen innebærer da at vi analyserer gruppe-/samfunnsnivået nedenfra og opp.

Det interessante med denne tilnærmingen er at alt vi ser på samfunnsnivået er et resultat av individens motivasjon og preferanser. Dette kalles ofte metodologisk individualisme, og er en sentral del av f.eks. rational choice-teori og spillteori. La oss se på Schellings påstand!

Agentenes motivasjon

Agentene våre, eller menneskene om du vil, er egeninteresserte og rasjonelle. For dette eksempelets skyld innebærer egeninteresse at man forsøker å bli lykkelig. Videre antar vi at folk kun er lykkelige dersom de bor i et område med en gitt andel andre mennesker som er like dem selv. Vi skal nedenfor se på tre forskjellige krav til denne andelen – 25%, 50% og 75%. Hva mer må til for å være lykkelig? For dette eksempelets skyld, ingenting! Disse folkene er altså forholdsvis enkle. Dersom nabolaget de bor tilfredsstiller dere krav til andel naboer av samme sort, er de lykkelige. Dersom nabolaget ikke tilfredsstiller deres krav vil de bli ulykkelige. Lykkelige folk blir boende i sine hus, men de ulykkelige begynner umiddelbart å lete etter et tilfeldig ledig hus i et annet område!

Spillereglene/miljøet

Disse menneskene må også bo et sted. I dette eksempelet bestemmer jeg at miljøet skal være et fiktivt område med 2304 hus (64 rader * 36 kolonner). I dette miljøet bor det to type mennesker: gule og blå (det kan fort være i Sverige, dette). Til enhver tid er 95% av husene bebodd (det bor altså kun 2188 mennesker i området). For å teste hva som vil skje, når aktørene utelukkende er motivert av ønsket om en viss andel like naboer, sprer vi folket helt tilfeldig i kartet først. Det ser da slik ut, i en grafisk representasjon:

Hva skjer så, når vi starter simuleringen? I videoen nedenfor kan du se utviklingen med tre forskjellige antagelser. Først krever agentene 25% naboer lik dem selv, deretter 50%, og til sist 75%:

Som vi ser, vil området forbli relativt blandet dersom beboerne er tilfreds med at det er noen lik dem selv i nærheten (25%). Når vi øker kravet til at halvparten må være lik dem selv, får vi en viss klyngedannelse, og øker vi kravet til 75% ser vi at vi får en inndeling av området i få store deler med like innbyggere.

Ingen av aktørene ønsker noe annet enn å ha en viss andel like dem selv i nærheten. Med de strengere kravene (50% og 75%) misliker de bare å være en lokal minoritet. Ingen har planlagt en inndeling av området etter farge heller. Men slik blir det, altså. Denne helt enkle modellen illustrerer hvordan man kan bruke agentbasert modellering til å undersøke makroeffektene av mikroadferd. Følg med for artikler om hvordan du selv kan lage modeller like den jeg her har brukt. Programmet heter NetLogo, og modellen som her er brukt er utviklet av Uri Wilensky (1997).

Kilder:

Schelling, T. C. (1971). Dynamic models of segregation. Journal of mathematical sociology, 1(2), 143-186.

Wilensky, U. (1997). NetLogo Segregation model. http://ccl.northwestern.edu/netlogo/models/Segregation . Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston, IL.

Wilensky, U. (1999). NetLogo. http://ccl.northwestern.edu/netlogo/. Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling, Northwestern University, Evanston, IL.

Foto: https://www.flickr.com/photos/90671821@N05/37035264420/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.