Hva er sannsynligheten for å vinne i lotto? Hva er egentlig den typiske alderen i studentgruppen? Er det en sammenheng mellom kjønn og hvor godt man gjør det i statistikk?

Statistikk er anvendt matematikk, og det både morsomt og svært nyttig. I denne helt enkle innføringen i statistikk vil jeg over tid presentere forskjellige sider ved statistikken, med eksempler og tips til hvordan man kan bruke det!

Første bolk er statistikk vi bruker til å beskrive. Hva er det typiske, og hvordan kan vi dele inn enhetene vi undersøker? Er det mange som svarer det samme, eller er de vi undersøker veldig forskjellige? Er det sammenheng mellom forskjellige verdier?

1.1 Deskriptiv statistikk – Modus, median, gjennomsnitt og kvartiler

1.2 Deskriptiv statistikk – Varians og standardavvik