Spillteori er i utgangspunktet en matematisk teori for å fremstille strategiske situasjoner. Teorier om forventet verdi kan være nyttig der én enkelt aktør skal treffe beslutninger, men så fort ens egne gevinster avhenger av egne og andres valg har man en strategisk situasjon.

Med spillteori kan man fremstille situasjoner på en måte som gjør det mulig å ta gode beslutninger basert på forventninger av hva motstanderen vil gjøre. Det er imidlertid mange typer spill, mange typer situasjoner, og også mange forskjellige tilnærminger til spillteori.


Spillteori er i utgangspunktet en matematisk teori for å fremstille strategiske situasjoner. Teorier om forventet verdi kan være nyttig der én enkelt aktør skal treffe beslutninger, men så fort ens egne gevinster avhenger av egne og andres valg har man en strategisk situasjon.

Med spillteori kan man fremstille situasjoner på en måte som gjør det mulig å ta gode beslutninger basert på forventninger av hva motstanderen vil gjøre. Det er imidlertid mange typer spill, mange typer situasjoner, og også mange forskjellige tilnærminger til spillteori.

Denne korte guiden vil presentere grunnleggende terminologi, eksempler på mye brukte spillsituasjoner og litt grunnleggende informasjon om hvordan man kan analysere spill.