Utøya-tragedien og motiver

Oppdatering 23.7, 22:00: Det har nå dukket opp et 1500 sider langt manifest og en YouTube-video som hevdes å være publisert av gjerningsmannen. Dersom dette er ekte gir det i mine øyne svært mye tyngde til «Økt eksponering for sine synspunkter» som et sannsynlig tungtveiende motiv.


En tragisk fredag er over, og i løpet av natten har tragedien vokst radikalt i omfang. Minst 84 personer drept på Utøya, 7 i Oslo.

Den umiddelbare konklusjonen er naturlig nok at dette er handlinger begått av en gal mann, men også gale mennesker har motiver, og det kan være interessant å se hvilke motiver som kan ha ligget til grunn for disse handlingene.

Gjerningsmannen (enn så lenge antatt å være en enslig aktør) fremstilles som høyreradikal/nasjonalist, og han har tilsynelatende skrevet mye om sine syn på samfunnet og spesielt multikulturelle forhold. Mannen er 32 år, og det synes naturlig å utelukke at mannen er dum. Hva han har studert er vanskelig å si, men at han har lest f.eks. politisk teori virker opplagt, da Machiavelli fremstår som en figur han beundrer på sin Facebook-side, Leviathan er listet som en favorittbok og det ene sitatet på hans Twitter-konto er et sitat av John Stuart Mill. Det er tre av historiens største politiske tenkere – tenkere som har inspirert og formet verden, men som sjelden har blitt koblet til handlinger av den typen vi her ser (spesielt gjelder dette John Stuart Mill, en av de største forkjemperne for frihet og toleranse).

Hva kan så anses som fordeler med å gjennomføre en aksjon som den vi så?

  • Ære og berømmelse
  • Færre meningsmotstandere
  • Frykt hos meningsmotstandere
  • Reell svekkelse på lang sikt av en politisk organisasjon han misliker
  • Økt eksponering for sine synspunkter
  • Smitteeffekt for andre med lignende holdninger (Fra en kommentar fra Morten)

Fordømmelse blant dem man hater betyr lite satt opp mot berømmelse og ære blandt de man respekterer, og det er ikke usannsynlig at gjerningsmannen av noen blir sett som en helt etter dette. Makabert nok er en direkte effekt av gårsdagens handlinger tallmessig færre meningsmotstandere (sett bort fra mulig mobilisering rundt de falnes idealer i etterkant), og det skapes en frykt blandt de som tidligere ivrig har fordømt og diskutert med gjerningsmannen og hans meningsfeller. Terrorens formål er å skape frykt, og det er det å skape frykt blandt meningsmotstandere som synes mest nærliggende å se for seg at gjerningsmannen søkte med sine handlinger. AP har mistet en betydlig andel av sine aktive ungdommer, noe som kan tenkes å få konsekvenser for partiet på både krot og lang sikt. Sist men ikke minst sitter hele Norge i dag og sjekker hvem gjerningsmannen er og hva han tidligere har holdt på med. Gamle debattinnlegg osv. florerer, og han oppnår på denne måten et bredt publikum for sine meninger.

Hvilke ulemper har så en slik aksjon for gjerningsmannen?

  • Nær sikker pågripelse og lovens strengeste straff – 21 år og forvaring (muligens resten av livet i fangenskap)
  • En ubehagelig isolert tilværelse i fengsel, da barnemordere sjelden er populære
  • Betydlig økt motstand mot miljøer som støtter de samme synene som gjerningsmannen
  • Kostnaden ved å ta svært mange liv

Ulempene ved aksjonen er også stort sett åpenbare: fengsel, antageligvis svært lenge, og svært mange fiender i fengselet. Ingen med søsken, døtre eller generell empati tolerer barnemordere, og mange vil også ha problemer med hans høyreekstreme holdninger. Samtidig vil hans nasjonalistiske agenda antageligvis møte svært sterk motstand i samfunnet som helhet etter en sak som dette. Han oppnår eksponering, men det synes opplagt at nettoeffekten blir økt oppslutning om motstandernes standpunkter etter en slik handling. Det vil dog antageligvis være noen som beundrer og slutter seg til gjerningsmannens sak, og disse kan muligens være viktige for ham.

Hittil er det etter min mening mulig å forstå hvordan en person med sterk overbevisning anser fordelene som tungtveiende, men når man inkluderer den opplagte kostnaden ved å ta over 90 liv – svært mange av dem meget unge – blir det vanskelig å se for seg at en person i mental balanse vil kunne anse kostnadene som mindre enn fordelene. Han fostret muligens et så sterkt hat til disse engasjerte ungdommene at de for han ikke fremstod som uskyldige. Noe som kan underbygge et slikt synspunkt er at bomben i Oslo etter alt å dømme ikke var detonert for å drepe flest mulig uskyldige mennesker. Det faktum at den ble detonert midt i sommerferien og etter kontortid på en fredag kan tyde på dette.

Dette er mine umiddelbare tanker om motivasjon, og jeg setter pris på om du som leser har innspill til hvilke andre forhold som bør inkluderes i en analyse av mulig motivasjon for slike vanvittige handlinger. Legg igjen en kommentar!

Mest av alt vil jeg uttrykke min dype medfølelse med alle de berørte av denne tragedien – jeg kan ikke engang begynne å forestille meg hvordan det har vært å oppleve tragedien på øya, og heller ikke hvordan det er å være foreldre eller bekjente av de som befant seg på øyen i går.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.