Uforutsigbarhet som virkemiddel

Spillteori handler i stor grad om å finne den beste strategien i en gitt situasjon. Noen ganger er det imidlertid dumt å velge én enkelt handling som sin strategi. Det kan være best å bruke det vi kaller en blandet strategi, som enklere kan beskrives som uforutsigbarhet. Les videre Uforutsigbarhet som virkemiddel

5 eksempler på fangenes dilemma i virkeligheten

Fangenes dilemma er kanskje det mest kjente begrepet fra spillteorien, men hvorfor har en historie om to kriminelle blitt så populær? Fordi den beskriver en situasjon vi finner igjen i svært mange situasjoner i den virkelige verden, og i denne artikkelen skal vi se på noen eksempler. Før du leser artikkelen kan det være interessant å se den korte videoen om fangenes dilemma, som du kan finne her.

Les videre 5 eksempler på fangenes dilemma i virkeligheten

Når galskap lønner seg – Madman-teorien og spillet chicken

De gale har det godt, ble det en gang sunget. Det høres kanskje rart ut at galskap skal kunne føre noe godt med seg, men noen ganger gjør det faktisk det. Spesielt når man spiller Chicken! Donald Trump og Kim Jong Un ser begge ut til å leke med madman-teorien i sin tilnærming til hverandre.

Les videre Når galskap lønner seg – Madman-teorien og spillet chicken

Hvordan få kontroll over et selskap (uten å betale markedspris)?

Våre forutsetninger: Aktør A ønsker å få kontroll over – eller kjøpe hele – selskap Q. Aksjeprisen til selskap Q er ca. 100 kroner, men vi antar nå at aktør A må legge inn et åpent tilbud på et ubegrenset antall aksjer i selskapet for å få kontroll. Dersom en aksjonær får kontroll over 50% av aksjene har han rett til å gjøre selskapet privat og kjøpe de resterende aksjene til en «rettferdig markedspris».

Aktør A velger å sende ut et todelt tilbud, der han tilbyr 105 kroner for de første 50% av aksjene, og 90 kroner for de resterende.

Dersom eierne av 50% av aksjene slår til på tilbudet får disse 105 kroner for hver aksje. Aktør A kan så kjøpe ut de resterende for den laveste prisen i tilbudet (vi antar her at 90 kroner godkjennes som «rettferdig markedspris»). Dersom mindre enn 50% slår til får disse fortsatt 105 kroner for sine aksjer. Les videre Hvordan få kontroll over et selskap (uten å betale markedspris)?

Iran forsøker å true USA ut av Persiabukta

Bakgrunn: USAs hangarskip USS John C. Stennis er for øyeblikket på vift – borte fra sin base i Persiabukta. Iran gjennomfører nå, som de fleste nok har fått med seg, en militærøvelse i nevnte bukt, hvor de skyter raketter og tøffer seg. At stater har militærøvelser for å vise hvor store og sterke de er er ingen nyhetssak, men følgende uttalelse fra Irans militærsjef Ataollah Salehi gjør situasjonen langt mer interessant: Les videre Iran forsøker å true USA ut av Persiabukta

Et enkelt spillteoretisk eksempel for markedssjefen

Spillteori kan være så komplisert eller enkelt man ønsker. Mens mye viktig innsikt fremskaffes ved spillteoretisk arbeid mange av oss ville ha problemer med å sette oss inn i, finnes det svært mange spillteoretiske anvendelser som kan være nyttige i hverdagslige situasjoner. Jeg viser her et kort eksempel hentet fra mikroøkonomi-boken til Pindyck og Rubinfeld (2005).

La oss først tenke oss et duopol med to bedrifter som selger konkurrerende produkter i samme marked. I dette eksempelet ser vi bort fra strategier som å utvide til andre markeder e.l., og ser heller på ledelsens vurdering av hvorvidt de skal sette i gang en storstilt reklamekampanje for å øke sine markedsandeler (nødvendigvis til en viss grad på bekostning av konkurrenten da markedet er forholdsvis mettet). At konkurrenten påvirkes av vårt firmas avgjørelse (og vice versa) innebærer at vi har en strategisk situasjon.
Les videre Et enkelt spillteoretisk eksempel for markedssjefen