Her følger en kort presentasjon av de mest brukte spilltypene. De er alle presentert som toperson-spill(n=2), mellom spillerene i og j. Hver rute i spillene kalles et utfall, som består av en bestemt gevinst til hver spiller. Spiller i kalles ofte for rad-spilleren og j for kolonne-spilleren med en slik fremtillinge, og spiller i‘s gevinst gis alltid først. Dvs. at utfall 2,4 betyr at i får en gevinst på 2 og j en gevinst på 4. Betegnelsen (\tau^{1}_i,\tau^{2}_j) følger samme logikk, og viser til et utfall der spiller i valgte strategi 1 (\tau^1) og spiller j strategi 2 (\tau^2).

Hvordan disse spillene løses kommer på følgende sider.

Gevinstene rangeres på følgende måte for alle spillene sett bort fra forskringsspillet: A>B>C>D; 4>3>2>1.

Fangenes dilemma (eller Fangens dilemma)

Fangenes dilemma er kanskje det mestkjente av alle spill. Bakgrunnen for spillet er en tenkt situasjon med to «fanger» som er anklaget for å ha begått et lovbrudd. (Spørsmål om skyld og samvittighet er irellevant i denne sammenheng.) Strategi \tau^1 representerer her å «tie» mens \tau^2 er å tyste på motspilleren.

Det beste for spillerne er altså å tyste mens den andre tier (og det verste er å bli tystet p dersom man selv tier), da den som tyster går fri mens den som blir tystet på får all skyld alene og må sone maksimal straff. Dersom begge tyster får de begge en forholdsvis lang straff, men dersom begge tier får de minste mulige straff.

Chicken

Chicken har sitt navn fra en «sport» kjent fra gamle amerikanske filmer: to personer, to biler og begge kjører mot hverandre med kollisjonskurs på en rett vei. Den som viker først (\tau^1) «taper» spillet og blir Chicken, og den som holder fast (\tau^2) blir da spillets «seierherre».

Det verste utfallet i et slikt spill er naturlig nok en kollisjon, og dette skjer dersom begge holder fast (\tau^{2}_i,\tau^{2}_j). Dersom begge viker har spillet ingen taper, men heller ingen vinner.

Forsikringsspillet

Forsikringsspillet er basert på en modell av en jaktsituasjon fra Jean Jacques Rosseau. Spillerne kan velge å jakte på hjort (\tau^1) eller hare (\tau^2). «Problemet» her er at hjorten er svært vanskelig å fange alene, så det kreves samarbeid dersom man skal klare dette. Spillerne kan jakte begge jakte på kanin, men det beste utfallet totalt sett får man dersom spillerne stoler på hverandre og samarbeider om å fange hjorten.

Gevinstene rangeres her på følgende måte: A>B≥C>D; 4>3≥2>1.

Moderat selvhevdelse

Dette spillet viser en situasjon ganske lik fangenes dilemma, men der felles samarbeid (\tau^{1},\tau^{1}) er det beste utfallet for begge spillere. Frykten er imidlertid at man skal bli «lurt» av den andre dersom man selv samarbeider, noe som gjør at spillets løsning allikevel ikke er helt selvsagt.

Utopia

«Utopia» viser en situasjon man skulle ønske man befant seg i til stadighet; begge spillerne ønsker å samarbeide, og konflikt (\tau^{2}_i,\tau^{2}_j) regnes av begge som det verste utfallet. Dette spillet kalles utopia, da det ikke finnes særlige interessekonflikter i spillet, så man forventer å kunne løse denne situasjonen på en måte som tilfredstiller begge spillere.