Mill om muligheten for å føre bevis for endelige mål

Spørsmål om endelige mål kan ikke avgjøres med håndfaste bevis. Det som kan bevises å være godt, må være godt fordi det kan vises å være et middel for å nå noe alle godtar som godt uten bevis. Medisinfaget er bevist godt, ved at det fører til god helse; men hvordan kan vi bevise at helse er godt? Musikk er godt, av den grunn (blandt andre) at det fører til nytelse; men hvilket bevis kan vi føre for at nytelse er godt? (Mill 1987)

Mill snakker her om bevis i vitenskapelig forstand. Han går så vdere og hevder at vi kan presentere betraktninger som gjør det mulig å vurdere hvorvidt det er fornuftig å støtte eller forkaste en doktrine, «og dette tilsvarer bevis» (Mill 1987).

Interpersonlig nyttesammenligning – #2 Luce og Raiffa

https://www.flickr.com/photos/85853333@N00/2306921856/

Del 1: Harsanyi og interpersonlig nyttesammenligning

Harsanyi hevdet som vi har sett at sammenligning av nytte mellom to personer er mulig (om enn svært komplisert). Denne muligheten kan sies å være et nødvendig grunnlag for utilitarisme, og Harsanyi omtales også ofte som en utilitarist. Dersom man skal ha noen mulighet for å styre et samfunn ut fra betraktninger om maksimal aggregert nytte, synes det nødvendig å anta at man kan måle individers nytte på en felles skala, for så å aggregere dette.

Det er imidlertid viktig å påpeke at spillteori på ingen måte er avhengig av et slikt syn på muligheten for nyttesammenligning, noe Luce og Raiffa (1957) er tydelige på. De illustrerer problemet med følgende eksempel:

Les videre Interpersonlig nyttesammenligning – #2 Luce og Raiffa

Interpersonlig nyttesammenligning – #1 Harsanyi

Interpersonlig nyttesammenligning (sammenligningen av forskjellige menneskers nytte) er på mange måter et av de vanskeligste temaene innen nytteteori (og det er dermed også relevant for spillteori). Jeg vil etterhvert presentere flere syn på dette temaet, og starter med noen sitater fra John Harsanyis «Rational Behavior and Bargaining Equilibrium in Games and Social Situations» (1977). Dersom noen lesere har kommentarer, innspill eller tips til forfattere man bør se på i denne forbindelse, legg gjerne igjen kommentarer, eller send en e-post til mail@spillteori.no.

Les videre Interpersonlig nyttesammenligning – #1 Harsanyi